Scoutskamp 2021

Beste ouders, liefste leden

De leukste periode van het jaar komt er weer aan, ons groot kamp! Binnen een goede 2 maanden vertrekken we met ons allen richting de Ardennen. We mogen dit jaar op kamp in bubbels van 100 leden, exclusief leiding. Dat betekent dat we terug allemaal samen op kamp kunnen gaan! Op de takpagina’s vinden jullie de kampuitnodiging per tak. Het kampboekje met meer informatie volgt snel! 

Het kamp zal voor de kapoenen en kabouters doorgaan van 25 tot 30 juli, 
voor de jonggidsen en gidsen van 20 tot 30 juli 
en voor de jin van 20 tot 31 juli.

U kan uw dochter(s) inschrijven door volgend bedrag over te schrijven voor 15/06/21 naar ons rekeningnummer BE60 4533 5097 3170 met als vermelding de naam + tak van uw dochter(s).

  • Kapoenen en kabouters: €85
  • Jonggidsen, gidsen en jin: €145

Wij kijken er alvast naar uit! 

Een stevige linker
De leiding

Ps: we willen jullie er nog eens aan herinneren dat er scouting op maat bestaat. Dit is opgericht voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een derde. Indien jullie hier wensen van gebruik te maken of er meer info over willen, mag u altijd de groepsleiding (Michelle of Virginie) contacteren! https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat